ΜΟΣΧΑΤΟ 

Δελτίο Τύπου

Last updated: last week

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας παρέχονται από τον Αύγουστο 2021 υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης στην αραβική γλώσσα.

Ο Δήμος μας είναι ένας από τους 47 δήμους της χώρας που παρέχονται υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης μέσω του έργου «Ενίσχυση / προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  με φορέα πολιτικής το Yπουργείο Mετανάστευσης και Aσύλου και δικαιούχο του έργου την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α ).

Στόχος του έργου είναι:

  • Η βελτίωση των διαδικασιών ενημέρωσης προς τους μετανάστες /πρόσφυγες/ αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
  • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με τα Κέντρα Κοινότητας , τις λοιπές υπηρεσίες των δήμων, τους δημόσιους οργανισμούς και άλλους τοπικούς φορείς /δομές.
  • Η υποβοήθηση δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των μεταναστευτικών /προσφυγικών κοινοτήτων  και της τοπικής κοινωνίας
  • Η συμβολή στην εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι υπηρεσίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας, Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 πμ. έως 4:00 μμ.

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
Μιαούλη 60, Μοσχάτο
Τηλ. 210 9418655
Email: kk@0144.syzefxis.gov.gr

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.