ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Τροποποίηση προϋπολογισμού Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος υπέγραψε την τροποποίηση του προϋπολογισμού

Last updated: about a month ago

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος υπέγραψε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.). Με αυτήν αξιοποιούνται κεφάλαια 1.500.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση σημαντικών, ανθρώπινων και εκτάκτων αναγκών των μετόχων του Ταμείου για το έτος 2021.

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.