ΤΑΥΡΟΣ 

Αρκετά τα σχόλια και οι αντιδράσεις για την απόφαση του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου να τοποθετήσει σε άμισθη θέση Αντιδημάρχου τον κ. Γιώργο Φελλά

Last updated: on November 8, 2021

Ένας από τους πιο δραστήριους Αντιδημάρχους αλλά και στελέχη της Διοίκησης του δήμου μας, πλέον ορίσθηκε σε άμισθη θέση Αντιδημάρχου σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου.

Επιπλέον ορίζει άμισθους Αντιδημάρχους σύμφωνα με την εγκύκλιο 48/7-4-2020 τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εξής:

  1. Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Κηποτεχνίας, Παιδικών χαρών, φροντίδας αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, και Συντονισμού των Αθλητικών δραστηριοτήτων, Γεώργιος Φελλάς

στον οποίο μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας  και ειδικότερα:

 των τμημάτων α) Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  β) πρασίνου περιβάλλοντος και  ελεύθερων χώρων (παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, συντριβάνια γ) Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

β) Την εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθμισης πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).

γ) Την μέριμνα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία , λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).

δ) Την εποπτεία και ευθύνη της εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού, ερασιτεχνικού και μαθητικού αθλητισμού και την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τους καθ΄ύλην αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

ε) Τη μέριμνα ως προς την επάρκεια του αθλητικού υλικού των προγραμμάτων, των εκδηλώσεων όπως και του εξοπλισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων τοπικής σημασίας.

ζ) Την εποπτεία και ευθύνη των διαφημίσεων στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και την εξεύρεση χορηγιών με στόχο την προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων.

η) Την εποπτεία και την ευθύνη για τη συντήρηση και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

θ) Την εποπτεία για την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία της δημόσιας υγείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές , σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα.

ι) Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

κ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζομένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.

Πρόκειται για απόφαση που έχει συζητηθεί αρκετά και σύμφωνα με πολλούς θα μπορούσε να αποφευχθεί!

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.