ΤΑΥΡΟΣ 

Σύμφωνα με αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου για έκτακτα καιρικά φαινόμενα

Last updated: on October 13, 2021

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.