ΜΟΣΧΑΤΟ 

Last updated: about 3 months ago

On Line - διαδικτυακά από το σπίτι ή το γραφείο σας

 

Πτυχιούχος Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών κάτοχος επάρκειας DiplomadiLinguaeCulturaItaliana

με άδεια διδασκαλίας και πολυετή πείρα

* παραδίδει μαθήματα για όλα τα επίπεδα

* OnLine - διαδικτυακά από το σπίτι ή το γραφείο σας

Πληροφορίες: Κα Βακάλη 6974259889

italikaonline@yahoo.com

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.