ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Διάσωση σκύλου από φρέαρ βάθους 20 μέτρων από άνδρες της ΕΜΑΚ (video)

Last updated: on December 8, 2019

Στη θέση Άσπρο Λιθάρι στο Σούνιο

 

Διασώθηκε σκύλος, μέσα από ανοιχτό κάθετο φρέαρ βάθους 20 μέτρων, στη θέση Άσπρο Λιθάρι στο Σούνιο, από άνδρες της 1ης ΕΜΑΚ και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του χωρίς εμφανή τραύματα. Για τον απεγκλωβισμό του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, χρησιμοποιήθηκε ορειβατικός εξοπλισμός.

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.