ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Δ. Χατζηδάκης: Πλέον δυνατή η μετατροπή όλων των οχλουσών & ρυπογόνων υπαίθριων αμαξοστασίων που ταλαιπωρούν τις πόλεις, σε υπόγειες εγκαταστάσεις

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάρτηση από τον κ. Δ. Χατζηδάκη

Last updated: on July 21, 2021

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.