ΤΑΥΡΟΣ 

Last updated: on September 2, 2017

Σύμφωνα με αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου

 

Η απόφαση έχει ως εξής:

Παρέχουµε την άδεια στην εταιρεία κινηµατογραφικής παραγωγής ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε. για τη διεξαγωγή γυρίσµατος τεσσάρων ωρών το Σάββατο 30 Νοεµβρίου στο χώρο επί της οδού Χρ. Σµύρνης 17, στο ύψος της Πειραιώς 235, για τα 100 χρόνια της οµάδας µπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Η ταινία θα έχει προσωρινό τίτλο «ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ».

Ο ∆ήµος δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις ή ζητήµατα που µπορούν να παρουσιασθούν στη διάρκεια των γυρισµάτων.

Η εταιρεία έχει την αποκλειστική ευθύνη όλων των συναφών παραµέτρων, όπως οικονοµικές απαιτήσεις των διαφόρων συντελεστών, πρόβλεψη για την ασφάλεια τους και οτιδήποτε άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια χρησιµοποίησης του χώρου.

Ο χώρος να παραδοθεί στην ίδια ακριβώς κατάσταση, όπως όταν παρελήφθη και να υπάρξει σχετική ευχαριστήρια αναφορά στην ταινία µε όποιο τρόπο η εταιρεία παραγωγής κρίνει σκόπιµο, για την αξιοποίηση του χώρου.

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.