ΤΑΥΡΟΣ 

Όπως διαβάσαμε στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ

Last updated: on February 22, 2021

Ευχαριστουμε τον τομεάρχη Αττικής της Κιβωτού του Αγίου Νεκταρίου κ.Χαλκιδη Φώτιο για την αρωγή και συμπαράσταση στο έργο του ιδρύματος μας, αναφέρει η ανάρτηση

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.