ΤΑΥΡΟΣ 

Όπως ενημερωθήκαμε μέσα από το λογαριασμό στο facebook του Δημ. Σύμβουλου της Δημ. Κίνησης "Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή" κ. Ιάσονα Λουράντου

Last updated: on July 24, 2020

Όλοι μας πρέπει να κινητοποιηθούμε ώστε ο χώρος των δημοτικών σφαγείων να γίνει ξανά χώρος πολιτισμού και ανταλλαγής ιδεών όπως τον ξέρουμε.
Σήμερα, επισκεφτήκαμε με τον βουλευτή νότιου τομέα Γιάννης Μπαλάφας το σημείο της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, είχαμε και συνομιλία με το δήμαρχο Μοσχάτου-Ταύρου όπου δηλώσαμε την διαθεσιμότηταά μας στην κοινή προσπάθεια ανάπλασης.

Speed up your social site in 15 minutes
 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.