ΤΑΥΡΟΣ 

Last updated: on September 2, 2017

Προτεραιότητα στην επιλογή εποπτευόμενων διαμερισμάτων θα δοθεί και στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Providing Education and Immediate Accommodation to migrant children in Greece” το οποίο χρηματοδοτείται από το τμήμα Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαικής Επιτροπής (DG Home), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – Γραφείο Ελλάδος, με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενδιαφέρεται για την: «Μίσθωση Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για την Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 16 ετών», τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν για πέντε (5) μήνες. Σημειώνεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο με τη λήξη της περιόδου αυτής, όλες οι σχετικές μισθώσεις εποπτευόμενων διαμερισμάτων να ανανεωθούν για ένα (1) έτος κάτω από διαφορετικό χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Δείτε αναλυτικά πατώντας στο link

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.