ΤΑΥΡΟΣ 

Last updated: on April 28, 2019

Η τεκμηριωμένη θέση της Δημοτικής Αρχής Μοσχάτου Ταύρου για την υποχρηματοδότηση των Δήμων από το προγράμμα ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς, είχε ως αποτέλεσμα την τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΣ στη Βουλή

 
Μανώλης Αντωνάκος
 Η τεκμηριωμένη θέση της Δημοτικής Αρχής Μοσχάτου Ταύρου για την υποχρηματοδότηση των Δήμων από το προγράμμα ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς, είχε ως αποτέλεσμα την τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΣ στη Βουλή με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να καλύπτουν από οποιαδήποτε έσοδα τους τακτικά η έκτακτα δαπάνες που συνδέωνται με την υλοποίηση του προγγράμματος και οι οποίες δεν καλύπτωνται από την επιχορήγηση.

Διαδικαστικά σωστή ενέργεια .Δεν λύνει όμως πλήρως το πρόβλημα η νομοθετική ρύθμιση αφού καλούνται και πάλι οι Δήμοι να καλύψουν από δικούς τους πόρους υποχρεώσεις της πολιτείας, λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης του προγράμματος των παιδικών σταθμών. 
Απαιτείται άμεσα η αναπλήρωση τουλάχιστον μέρους της μείωσης της χρηματοδότηαης καθώς και η αναπροσαρμογή της ενίσχυσης για τη νέα σχολική χρονιά !

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.