ΤΑΥΡΟΣ 

Last updated: on September 2, 2017

Στη δημοσιοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα των παρακάτω φωτογραφιών προχώρησε πριν λίγα λεπτά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σύμος Χαλκίδης

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.