ΤΑΥΡΟΣ 

Σύμφωνα με αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο

Last updated: on January 13, 2021

Όπως αναφέρει το αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο, που αφορά την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων κτιρίων στα ΣΦΑΓΕΙΑ στον Ταύρο και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε πατώντας ΕΔΩ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι ( 6 ) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 1.200.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) και η ανάθεση του οποίου θα γίνει με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα με την εφαρμογή σχετικού άρθρου.

 

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.