ΤΑΥΡΟΣ 

Ανακοίνωση όπως αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Last updated: on November 20, 2020

20 Νοεμβρίου, 2020 14:59

Οι Ιατροί με ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Πνευμονολόγου και Γενικού Ιατρού που επιθυμούν να εργαστούν με σύμβαση στο Τοπικό Ιατρείο του Ταύρου ή στο Ιατρείο του Κεραμεικού μπορούν να επικοινωνούν με την 1η ΥΠΕ τηλ. 213 2010401

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.