Last updated: on November 10, 2017

Με δελτίο τύπου, η Δημοτική Παράταξη Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή, μας ενημερώνει για την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή με την πρόεδρο του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας κ. Μ. Ζήφου, για το ζήτημα του Ελαιώνα.

Διαβάστε:

Την Παρασκευή 3/11/17 αντιπροσωπεία της δημοτικής μας κίνησης επισκέφτηκε την πρόεδρο του Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας κ. Μ. Ζήφου. Θέμα της συζήτησης που ακολούθησε ήταν η εφαρμογή του χωροταξικού στον Ελαιώνα, ένα μεγάλο τμήμα του οποίου ανήκει στο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

Αφορμή για αυτήν την επίσκεψη δόθηκε καθώς διαρκώς προκύπτουν στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., στη Δημ. Κοινότητα Ταύρου και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που άπτονται της χορήγησης και επέκτασης αδειών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή αλλά και δικαστικές αποφάσεις για άρση απαλλοτριώσεων και αλλαγής στις χρήσεις γης της περιοχής.

Το θέμα «Ελαιώνας» είναι ανοικτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η κατάσταση που επικρατεί εκεί εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτη (βλέπε πρακτορεία, ΚΤΕΛ, χονδρεμπόριο, επικίνδυνοι χώροι αποθήκευσης) με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την γενικότερη υποβάθμιση της περιοχής.

Επειδή στο προεδρικό διάταγμα αναφέρεται ότι απαιτείται η αλλαγή του σχεδίου της περιοχής του Ελαιώνα σε επιχειρηματικό πάρκο με 30% κοινόχρηστους χώρους, είναι ανάγκη να σχεδιάσουμε στο Δήμο μας την δική μας στρατηγική μελέτη για την αναβάθμιση της περιοχής.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

 Τι είδους παραγωγική δραστηριότητα επιθυμούμε

 ποιες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα

 Θα προστατέψουμε τις μη ρυπογόνες και μη οχλούσες χρήσεις και θα αντικαταστήσουμε τις βαρύτερες με ηπιότερες;

 Πού θα βρεθούν τα χρήματα για τις απαλλοτριώσεις, τις νέες πολεοδομικές μελέτες, τον επανακαθορισμό χρήσεων γης; Το Πράσινο Ταμείο έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης; Αυτά και άλλα ερωτήματα πρέπει να βρουν λύση άμεσα.

Από τη μεριά της η κ. Ζήφου μας υποσχέθηκε ότι θα εισηγηθεί στον υπουργό επικαιροποίηση και εκ νέου προσέγγιση του ζητήματος του Ελαιώνα, για να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του Προεδρικού Διατάγματος με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής.

Με δεδομένο ότι:

 έχει ήδη εγκριθεί σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο για μελέτη ύψους 100.000 ευρώ

 η περιοχή του Ελαιώνα ορίζεται και από τέσσερις άλλους ακόμη δήμους και επιβάλλεται να σχεδιάζουμε σε γενικότερο πλαίσιο κι όχι αποσπασματικά

Έπειτα από ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση καταλήξαμε στις παρακάτω προτάσεις:

1. Δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης από όλους τους δήμους που τα όριά τους είναι στον Ελαιώνα

2. Σχεδιασμό στρατηγικής μελέτης για τον Ελαιώνα μετά από μια ανοιχτή διαβούλευση με τους υπευθύνους, τους ειδικούς αλλά και τους κατοίκους της περιοχής

3. Η προσέγγιση πέρα από τεχνοκρατική να είναι και πολιτική με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση της περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος.

4. Συσχετισμό των χρήσεων του Π. Δ. με το υπό έκδοση νομοσχέδιο περί χρήσεων

Μέχρι να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω ο δήμος μας οφείλει να ζητήσει αναστολή, όπου είναι δυνατόν, κάθε ενέργειας που έχει σχέση με τις χρήσεις γης στην περιοχή.

Δημοτική Ριζοσπαστική Κίνηση

«Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή»

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.