ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 

Με αποφάσεις του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου

Last updated: about 8 months ago

Με έγγραφο του Γραφείου Παιδείας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, ζητήθηκε από όλα τα σχολεία της πόλης να ενημερώνουν καθημερινά:

Α) για τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης επί του συνολικού αριθμού των μαθητών της σχολικής μονάδας και

Β) με προτάσεις τους ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, θα πρέπει να νοσεί πάνω από 1/3 των παιδιών ώστε η Διεύθυνση του σχολείου να απευθυνθεί στον Δήμαρχο για να ληφθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας του σχολείου, στο πλαίσιο που ορίζει ο Νόμος.

 

Αποφάσεις Δημάρχου για τη διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων:

Απόφαση 75: Διακοπή λειτουργίας των παραρτημάτων του 4ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου που στεγάζονται στα 4ο και 5ο Δημοτικά Σχολεία Μοσχάτου και το ολοήμερο τμήματα 3 του 4ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου, του 3ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου και του παραρτήματος και τέλος των τμημάτων Α2, Β1, Γ2, Δ2, ΣΤ1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου.

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ