Μαύρο εξ' αμελείας ...By Katia

 

Last updated: 11 months ago

Μέχρι τότε, κάποιος που έχει πρόβλημα με την τράπεζά του έχει προστασία από τους πλειστηριασμούς λόγω του εκλογικού νόμου, καθώς αυτοί δεν γίνονται σε περιόδους εκλογών!!

Σε αναμονή η λειτουργία της πλατφόρμας για την πρώτη κατοικία!

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα αφού θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στην διάθεση τους προκειμένου να ενταχθούν στο νέο νόμο Κατσέλη και να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Η προσφυγή στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μπορεί να γίνει μόνο μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αναπτύσσεται αυτή την στιγμή και αναμένεται να είναι έτοιμη το αργότερο σε ένα μήνα….( Προσωπική μου γνώμη πάμε από Σεπτέμβρη)!?

Σε ότι αφορά στους δανειολήπτες που έλαβαν δάνειο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και δυσκολεύονται να το αποπληρώσουν, η επιλογή που έχουν για την αποφυγή του πλειστηριασμού τους σπιτιού τους, είναι μονόδρομος και είναι η ένταξη στο νέο πλαίσιο προστασίας.

Πάντως, το ενθαρρυντικό είναι ότι το τελευταίο διάστημα και εν αναμονή της ενεργοποίησης της πλατφόρμας οι τράπεζες πάτησαν μικρό «φρένο» στους πλειστηριασμούς ακινήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), επιλέγοντας τον ρόλο του αιτούντα. Συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του υπόχρεου και κατόπιν ο υπόχρεος, συμπληρώνει τα στοιχεία των κινητών και ακινήτων που κατέχει.

Επίσης, με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται άδεια στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του αιτούντα, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. ενώ στόχος είναι η διασύνδεσή της με άλλους φορείς, όπως ΑΑΔΕ, ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ. ώστε να  αντλούνται άμεσα τα στοιχεία και να περιοριστούν στο ελάχιστο τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο υπόχρεος.

Το σύνολο των πιστωτών ειδοποιείται για την υποβολή της αίτησης.

Με την ειδοποίηση γνωστοποιείται στους πιστωτές ότι το ακίνητο που έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία του αιτούντα τίθεται σε καθεστώς προστασίας από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης .Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι  λοιποί χρηματοδοτικοί φορείς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενο της αίτησης μέσω του Συστήματος, εφόσον κατέχουν απαιτήσεις που είναι επιδεκτικές ρύθμισης. 
Ο αιτών δύναται να εκτυπώσει βεβαίωση οριστική υποβολής της αίτησης για κάθε νόμιμη χρήση.

Οι πιστωτές έχουν περιθώριο ενός μήνα να αποδεχτούν ή να απορρίψουν το αίτημα του δανειολήπτη και ο δανειολήπτης έχει περιθώριο επίσης ενός μήνα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την  πρόταση ρύθμισης.

Προσωπική μου άποψη μην αφήνουμε τίποτα στο έλεος προσπαθούμε να ρυθμίσουμε με όποια εργαλεία μας δίνει ο νόμος !


Η Κάτια Σπαθή είναι Οικονομικός Σύμβουλος στη Δικηγορική Εταιρεία Law Help, που εδρεύει στο Μοσχάτο

 

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.