ΑNAΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ  

Η απελευθέρωση της σκέψης έχει ως αποτέλεσμα έναν άνθρωπο ελεύθερο

Last updated: 2 months ago

Η Τέχνη σε όλες τις της μορφές, στοχεύει στην απελευθέρωση της σκέψης του ανθρώπου. Στοχεύει στον προβληματισμό του νου, στην αγωγή της ψυχής του ανθρώπου και όχι στην διασκέδαση της ύπαρξής του. Και αυτό το κάνει με έναν τρόπο μυστικό, με έναν τρόπο μαγικό θα έλεγε κάποιος όπου έχει πάντα τον τρόπο να σε οδηγήσει στο να σκεφτείς, να καταλάβεις και να νιώσεις ακόμη και αν δεν καταλαβαίνεις πλήρως. Το κάνει χωρίς να χρειάζεται τα συμβατικά μέσα κατανόησης, αλλά ενεργοποιώντας μέσω των αισθήσεων μας άλλα κέντρα του εγκεφάλου μας που ίσως κάποια από αυτά ακόμη δεν τα έχουμε εξερευνήσει. Καταλαβαίνεις και νιώθεις ακόμη και αν δεν έχεις αυτές τις εξειδικευμένες γνώσεις για την τεχνική κατανόηση αυτού που βλέπεις ή ακούς ή γενικά αισθάνεσαι μπροστά σε ένα έργο τέχνης.

 

Η απελευθέρωση της σκέψης έχει ως αποτέλεσμα έναν άνθρωπο ελεύθερο, ανοιχτό στα ερεθίσματα του γύρω κόσμου, σκεπτόμενο, σεσωσμένο από τις νόρμες και τα κλισέ μιας καθημερινότητας πεζής αλλά αναγκαίας. Είναι ο τρόπος να μας κρατήσει λίγο πιο πάνω από την γήινη φύση μας και να μας σώσει από την βαρβαρότητα της μονοτονίας μας.

 

Η Τέχνη σώζει όταν γίνεται και προσεγγίζεται με γνώμονα την τελειότητά και την ακεραιότητά της. Είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην κατ’ άνθρωπον τελειότητα. Η τέχνη σώζει καθώς είναι μια μυστική συνομιλία του τώρα και του επέκεινα, των όντων και των μη όντων, των υπαρκτών και των ανύπαρκτων, της φαντασίας και της αλήθειας την ίδια στιγμή.

 

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.